Slider color line

Na jeseň 2015 sa uskutočnila už 17. séria stretnuti Ipsosu s klientmi.
Od roku 2007 sme realizovali celkom 70 akcií, ktorých sa zúčastnilo viac než 3400 účastníkov z 350 firiem.

STRETNUTIA S KLIENTMI

inšpirácie pre vašu prácu u nás nájdete aj v roku 2016

KONFERENCIE

Slider color line

Na jeseň 2015 sa uskutočnila už 17. séria stretnuti Ipsosu s klientmi.
Od roku 2007 sme realizovali celkom 61 akcií, ktorých sa zúčastnilo viac než 3400 účastníkov z 350 firiem.

STRETNUTIA
S KLIENTMI

inšpirácie pre vašu prácu u nás nájdete aj v roku 2016

KONFERENCIE

26.09.2016

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi...

Ak má byť v súčasnej dynamickej dobe Vaše podnikanie úspešné, je nevyhnutné, aby ste neustále vedeli, ako Vás vnímajú Vaši zákazníci a zamestnanci, aká je ich spokojnosť, lojalita a tiež aké sú ich názory a postoje týkajúce sa Vašej spoločnosti a jej produktov. Je potrebné nastaviť si zrkadlo.

31.08.2016

Facial Coding: Spoznajte svoje spoty z inej perspektívy

Koncom augusta 2016 sme sa v slovenskej pobočke IPSOS rozhodli predstaviť svojim fanúšikom, spolupracovníkom a všetkým záujemcom o nové technológie a moderné prieskumné techniky jednu z tých najinovatívnejších, Facial Coding.

15.08.2016

Ipsos Loyalty Snapshots: Ako jednať s vytočeným zákazníkom?

Každý by chcel mať spokojných a lojálnych zákazníkov. V reálnom živote sa ale občas objavujú problémy, ktoré môžu práve spokojnosť a lojalitu ohroziť.

05.08.2016

Podľa Európanov z krajín EÚ je Brexit zlým rozhodnutím pre Veľkú Britániu aj pre EÚ

Z prieskumu agentúry Ipsos v 16 krajinách vyplýva, že občania vybratých krajín EÚ sa zhodujú na tom, že Brexit je zlým rozhodnutím pre EÚ (58 %) a pre Veľkú Britániu (55 %).

26.09.2016

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi...

Ak má byť v súčasnej dynamickej dobe Vaše podnikanie úspešné, je nevyhnutné, aby ste neustále vedeli, ako Vás vnímajú Vaši zákazníci a zamestnanci, aká je ich spokojnosť, lojalita a tiež aké sú ich názory a postoje týkajúce sa Vašej spoločnosti a jej produktov. Je potrebné nastaviť si zrkadlo.

31.08.2016

Facial Coding: Spoznajte svoje spoty z inej perspektívy

Koncom augusta 2016 sme sa v slovenskej pobočke IPSOS rozhodli predstaviť svojim fanúšikom, spolupracovníkom a všetkým záujemcom o nové technológie a moderné prieskumné techniky jednu z tých najinovatívnejších, Facial Coding.

15.08.2016

Ipsos Loyalty Snapshots: Ako jednať s vytočeným zákazníkom?

Každý by chcel mať spokojných a lojálnych zákazníkov. V reálnom živote sa ale občas objavujú problémy, ktoré môžu práve spokojnosť a lojalitu ohroziť.

05.08.2016

Podľa Európanov z krajín EÚ je Brexit zlým rozhodnutím pre Veľkú Britániu aj pre EÚ

Z prieskumu agentúry Ipsos v 16 krajinách vyplýva, že občania vybratých krajín EÚ sa zhodujú na tom, že Brexit je zlým rozhodnutím pre EÚ (58 %) a pre Veľkú Britániu (55 %).

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura