IPSOS CONNECT

IPSOS CONNECT

IPSOS CONNECT

Chcete mať efektívnu komunikáciu?

Vyvoláva reklama v zákazníkovi emócie?

heart

Hodí sa reklama ku značke?

target

Je reklama hodná vašich investícií?

money

Má reklama potenciál podporiť predaj?

cart

Testovanie komunikácie vo fáze jej vývoja zvyšuje šancu, že bude finálna reklama úspešná a efektívna.


Dokáže vám pomôcť nájsť najlepšiu platformu pre komunikáciu a navrhnúť smer ďalšieho rozvoja.


Správnosť tohto smeru a súlad so stratégiou značky validujeme a pomôžeme vám vyhodnotiť, či je komunikácia hodná plánovaných mediálnych investícií a či má potenciál ovplyvniť predaj.

 

Vyvíja sa vaša značka tak, ako by ste chceli?
Čo na to zákazníci?

Aká zdravá je vaša značka
a čo bráni jej rastu?

health

Čo môžete od svojej komunikácie očakávať v budúcnosti? Môžete ju použiť opakovane?

chart

Kde bola komunikácia najúčinnejšia a ako funguje ako celok?

all communication

Aký vplyv má vaša digitálna komunikácia na značku?

digital communication

Vieme vyhodnotiť, ako funguje vaša komunikácia ako celok, prípadne sa zamerať len na jej jednotlivé kanály – na televíznu reklamu, internet... Meranie je možné realizovať kontinuálne či ad hoc.


Ak vás zaujíma, akú časť cieľovej skupiny má vaša komunikácia skutočne možnosť ovplyvniť a ako funguje vo vzťahu ku značke (vplyv na jej znalosť, imidž, positioning, zvažovanie...), kontaktujte nás.

BRAND SHOUT

Budovať s vami silnú značku vďaka perfektnej komunikácii nás baví

 

Máte kreatívnu myšlienku, ktorá je trochu kontroverzná a radi by ste sa dozvedeli, či je ešte prijateľná? Použite niektoré z našich pre-testových riešení v kombinácii s neuro metódami.

  • Facial Coding je spôsob, ako zistiť emócie spotrebiteľa bez toho, aby ste sa ho museli na čokoľvek opýtať. Metóda vám umožňuje zistiť jeho emócie pri sledovaní reklamy sekundu po sekunde. Automatický systém identifikuje šesť univerzálnych emócií: radosť, smútok, hnev, strach, znechutenie a prekvapenie.
  • EEG & Eye Tracking vám povedia, čo v reklame aktivuje spotrebiteľa a akým spôsobom. Pomocou EEG zistíme úroveň pozornosti a emocionálnu reakciu, eye tracking nám pomôže určiť, ktoré okamihy v spote túto reakciu spôsobili.

Tisíce reklám bojujú o pozornosť zákazníkov. Tí tak môžu ťažko spoľahlivo povedať, ktoré reklamy ich ovplyvňujú.


Ako teda dokážeme posúdiť, či je vaša reklama efektívna? V našich prieskumoch sme na zistenie dopadu komunikácie vždy používali experimentálny prístup a pokročilé štatistické metódy.


Novinkou v našej ponuke sú neuro metódy, ktoré účinky reklamy odvodzujú od fyziologických prejavov – vieme tak, čo spotrebitelia cítia a nemusíme sa spoliehať na ich deklarované pocity.

Aké emócie ľudia zažívajú, keď sa pozerajú na vašu reklamu?

emotions

Akú silnú reakciu vaša reklama vyvoláva a čo ju spôsobuje?

reaction

Nepýtajte sa na veci, ktoré vám spotrebitelia nie sú schopní povedať!

 

telefon ikonka

+421 903 590 592

mail ikonka

michal.drobnik@ipsos.com

jakub.maly@ipsos.com

ikonka telefon

+420 724 601 236

Michal Drobník

Michal Drobník

Client Service Director

Jakub Malý

Jakub Malý

Managing Director CZ&SK

IPSOS ASI

 

Máte kreatívnu myšlienku, ktorá je trochu kontroverzná a radi by ste sa dozvedeli, či je ešte prijateľná? Použite niektoré z našich pre-testových riešení v kombinácii s neuro metódami.

  • Facial Coding je spôsob, ako zistiť emócie spotrebiteľa bez toho, aby ste sa ho museli na čokoľvek opýtať. Metóda vám umožňuje zistiť jeho emócie pri sledovaní reklamy sekundu po sekunde. Automatický systém identifikuje šesť univerzálnych emócií: radosť, smútok, hnev, strach, znechutenie a prekvapenie.
  • EEG & Eye Tracking vám povedia, čo v reklame aktivuje spotrebiteľa a akým spôsobom. Pomocou EEG zistíme úroveň pozornosti a emocionálnu reakciu, eye tracking nám pomôže určiť, ktoré okamihy v spote túto reakciu spôsobili.

Tisíce reklám bojujú o pozornosť zákazníkov. Tí tak môžu ťažko spoľahlivo povedať, ktoré reklamy ich ovplyvňujú.


Ako teda dokážeme posúdiť, či je vaša reklama efektívna? V našich prieskumoch sme na zistenie dopadu komunikácie vždy používali experimentálny prístup a pokročilé štatistické metódy.


Novinkou v našej ponuke sú neuro metódy, ktoré účinky reklamy odvodzujú od fyziologických prejavov – vieme tak, čo spotrebitelia cítia a nemusíme sa spoliehať na ich deklarované pocity.

Nepýtajte sa na veci, ktoré vám spotrebitelia nie sú schopní povedať!

Máte kreatívnu myšlienku, ktorá je trochu kontroverzná a radi by ste sa dozvedeli, či je ešte prijateľná? Použite niektoré z našich pre-testových riešení v kombinácii s neuro metódami.

  • Facial Coding je spôsob, ako zistiť emócie spotrebiteľa bez toho, aby ste sa ho museli na čokoľvek opýtať. Metóda vám umožňuje zistiť jeho emócie pri sledovaní reklamy sekundu po sekunde. Automatický systém identifikuje šesť univerzálnych emócií: radosť, smútok, hnev, strach, znechutenie a prekvapenie.
  • EEG & Eye Tracking vám povedia, čo v reklame aktivuje spotrebiteľa a akým spôsobom. Pomocou EEG zistíme úroveň pozornosti a emocionálnu reakciu, eye tracking nám pomôže určiť, ktoré okamihy v spote túto reakciu spôsobili.

Tisíce reklám bojujú o pozornosť zákazníkov. Tí tak môžu ťažko spoľahlivo povedať, ktoré reklamy ich ovplyvňujú.


Ako teda dokážeme posúdiť, či je vaša reklama efektívna? V našich prieskumoch sme na zistenie dopadu komunikácie vždy používali experimentálny prístup a pokročilé štatistické metódy.


Novinkou v našej ponuke sú neuro metódy, ktoré účinky reklamy odvodzujú od fyziologických prejavov – vieme tak, čo spotrebitelia cítia a nemusíme sa spoliehať na ich deklarované pocity.

Nepýtajte sa na veci, ktoré vám spotrebitelia nie sú schopní povedať!

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura