IPSOS ERM

špecialisti na riadenie vzťahov so zamestnancami

angažovanosť

kontakt

brand
zamestnávateľa

employee
insight

koučovanie

video
IPSOS ERM

 • Zamestnanecké prieskumy
  Realizujeme prieskumné štúdie pripravené na mieru tak, aby plne zodpovedali potrebám a požiadavkám spoločností a ich situácii na trhu a pri tom umožnili benchmarkovanie výsledkov.
 • Implementácia do HR
  Navrhujeme a podporujeme zmeny HR stratégie a procesov. Sme seniorní manažéri a konzultanti, výsledky prieskumu prezentujeme tak, aby boli zrozumiteľné a použiteľné v HR praxi. Podporujeme dosiahnutie optimálnej zamestnaneckej skúsenosti a výkonnosti.
 • Implementácia do ďalších oblastí spoločnosti
  Realizujeme zmeny v oblastiach zameraných na zákazníkov (predaj, obsluha a ďalšie). Podporujeme zamestnancov v realizácii zmien (workshopy, interná komunikácia, programy...). Cieľom je dosiahnuť požadovanú zákaznícku skúsenosť.

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame spoločnostiam podporovať pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť vo všetkých fázach zamestnaneckej cesty. Zameriavame sa na zamestnanecké prieskumy a implementáciu kľúčových poznatkov ako do HR procesov, tak do celej spoločnosti. Hľadáme najlepších zamestnancov a podporujeme ich zapojenie do diania vo firme.

IPSOS ERM

špecialisti na riadenie vzťahov so zamestnancami

angažovanosť

kontakt

brand zamestnávateľa

employee insight

koučovanie

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame spoločnostiam podporovať pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť vo všetkých fázach zamestnaneckej cesty. Zameriavame sa na zamestnanecké prieskumy a implementáciu kľúčových poznatkov ako do HR procesov, tak do celej spoločnosti. Hľadáme najlepších zamestnancov a podporujeme ich zapojenie do diania vo firme.

 • Zamestnanecké prieskumy
  Realizujeme prieskumné štúdie pripravené na mieru tak, aby plne zodpovedali potrebám a požiadavkám spoločností a ich situácii na trhu a pri tom umožnili benchmarkovanie výsledkov.
 • Implementácia do HR
  Navrhujeme a podporujeme zmeny HR stratégie a procesov. Sme seniorní manažéri a konzultanti, výsledky prieskumu prezentujeme tak, aby boli zrozumiteľné a použiteľné v HR praxi. Podporujeme dosiahnutie optimálnej zamestnaneckej skúsenosti a výkonnosti.
 • Implementácia do ďalších oblastí spoločnosti
  Realizujeme zmeny v oblastiach zameraných na zákazníkov (predaj, obsluha a ďalšie). Podporujeme zamestnancov v realizácii zmien (workshopy, interná komunikácia, programy...). Cieľom je dosiahnuť požadovanú zákaznícku skúsenosť.

IPSOS ERM

špecialisti na riadenie vzťahov so zamestnancami

angažovanosť

kontakt

brand zamestnávateľa

employee insight

koučovanie

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame spoločnostiam podporovať pozitívnu zamestnaneckú skúsenosť vo všetkých fázach zamestnaneckej cesty. Zameriavame sa na zamestnanecké prieskumy a implementáciu kľúčových poznatkov ako do HR procesov, tak do celej spoločnosti. Hľadáme najlepších zamestnancov a podporujeme ich zapojenie do diania vo firme.

 • Zamestnanecké prieskumy
  Realizujeme prieskumné štúdie pripravené na mieru tak, aby plne zodpovedali potrebám a požiadavkám spoločností a ich situácii na trhu a pri tom umožnili benchmarkovanie výsledkov.
 • Implementácia do HR
  Navrhujeme a podporujeme zmeny HR stratégie a procesov. Sme seniorní manažéri a konzultanti, výsledky prieskumu prezentujeme tak, aby boli zrozumiteľné a použiteľné v HR praxi. Podporujeme dosiahnutie optimálnej zamestnaneckej skúsenosti a výkonnosti.
 • Implementácia do ďalších oblastí spoločnosti
  Realizujeme zmeny v oblastiach zameraných na zákazníkov (predaj, obsluha a ďalšie). Podporujeme zamestnancov v realizácii zmien (workshopy, interná komunikácia, programy...). Cieľom je dosiahnuť požadovanú zákaznícku skúsenosť.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura