IPSOS Healthcare

prieskumy v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

equity
vision &
brand vision

healthcare
dynamics
model

global
syndicated
therapy monitors

product
management
diagnostics

3s & 
recall adhoc

kontakt

video
IPSOS Healthcare

 • Ipsos Healthcare
  Dlhodobá skúsenosť a široké spektrum testovaných terapeutických oblastí. Lokálne a medzinárodné pokrytie. Medicínsky panel lekárov, lekárnikov a pacientov. Odborné zdravotnícke zázemie.
 • Product Management Diagnostics
  Kompletná diagnostika marketingových aktivít farmaceutických a ostatných zdravotníckych výrobcov. Koncept je založený na kvantitatívnych dátach a na viacúrovňových štatistických analýzach v primárnom prieskume.
 • Investigative Management
  Širší prieskumný prístup zahŕňa nielen prácu s primárnymi, ale aj so sekundárnymi dátami, rovnako ako kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Predovšetkým však prináša odpovede na relevantné otázky z oblasti farmaceutického marketingu.
 • Ipsos Healthcare Monitors
  Sledovanie liečebných postupov vo veľkých terapeutických oblastiach na celosvetovej úrovni na všetkých významných farmaceutických trhoch.

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám lekárov, zdravotníckej odbornej verejnosti a pacientov. Na základe našich prieskumov poskytujeme farmaceutickým výrobcom komplexný marketingový servis. Ipsos Healthcare je globálnou divíziou s lokálnou expertízou.

IPSOS Healthcare

prieskumy v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

equity vision & brand vision

healthcare dynamics model

global syndicated therapy monitors

product management diagnostics

3s & recall adhoc

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME 

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám lekárov, zdravotníckej odbornej verejnosti a pacientov. Na základe našich prieskumov poskytujeme farmaceutickým výrobcom komplexný marketingový servis. Ipsos Healthcare je globálnou divíziou s lokálnou expertízou.

 • Ipsos Healthcare
  Dlhodobá skúsenosť a široké spektrum testovaných terapeutických oblastí. Lokálne a medzinárodné pokrytie. Medicínsky panel lekárov, lekárnikov a pacientov. Odborné zdravotnícke zázemie.
 • Product Management Diagnostics
  Kompletná diagnostika marketingových aktivít farmaceutických a ostatných zdravotníckych výrobcov. Koncept je založený na kvantitatívnych dátach a na viacúrovňových štatistických analýzach v primárnom prieskume.
 • Investigative Management
  Širší prieskumný prístup zahŕňa nielen prácu s primárnymi, ale aj so sekundárnymi dátami, rovnako ako kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Predovšetkým však prináša odpovede na relevantné otázky z oblasti farmaceutického marketingu.
 • Ipsos Healthcare Monitors
  Sledovanie liečebných postupov vo veľkých terapeutických oblastiach na celosvetovej úrovni na všetkých významných farmaceutických trhoch.

IPSOS Healthcare

prieskumy v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

equity vision & brand vision

healthcare dynamics model

global syndicated therapy monitors

product management diagnostics

3s &  recall adhoc

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME 

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám lekárov, zdravotníckej odbornej verejnosti a pacientov. Na základe našich prieskumov poskytujeme farmaceutickým výrobcom komplexný marketingový servis. Ipsos Healthcare je globálnou divíziou s lokálnou expertízou.

 • Ipsos Healthcare
  Dlhodobá skúsenosť a široké spektrum testovaných terapeutických oblastí. Lokálne a medzinárodné pokrytie. Medicínsky panel lekárov, lekárnikov a pacientov. Odborné zdravotnícke zázemie.
 • Product Management Diagnostics
  Kompletná diagnostika marketingových aktivít farmaceutických a ostatných zdravotníckych výrobcov. Koncept je založený na kvantitatívnych dátach a na viacúrovňových štatistických analýzach v primárnom prieskume.
 • Investigative Management
  Širší prieskumný prístup zahŕňa nielen prácu s primárnymi, ale aj so sekundárnymi dátami, rovnako ako kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Predovšetkým však prináša odpovede na relevantné otázky z oblasti farmaceutického marketingu.
 • Ipsos Healthcare Monitors
  Sledovanie liečebných postupov vo veľkých terapeutických oblastiach na celosvetovej úrovni na všetkých významných farmaceutických trhoch.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura