IPSOS Marketing

špecialisti na vyťaženie potenciálu trhu

inovácie a renovácie

workshopy

nakupujúci
a miesto predaja

mapovanie
trhu a potrieb

optimalizácia

kontakt

video
IPSOS Marketing

 • InnoQuest
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií, optimalizácie či sales forecastingu
 • MarketQuest & Censydiam
  Prieskumy venované mapovaniu trhu, spotrebiteľským potrebám a motiváciám
 • Shopper & Retail
  Štúdie zamerané na nakupujúcich a miesto predaja
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame s vývojom, výberom a nastavením inovácií či renovácií výrobkov a služieb, so zmapovaním trhu, predpoveďou či overením potenciálu na trhu, segmentáciami trhu i zákazníkov.

IPSOS Marketing

špecialisti na vyťaženie potenciálu trhu

inovácie a renovácie

workshopy

nakupujúci a miesto predaja

mapovanie trhu a potrieb

optimalizácia

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame s vývojom, výberom a nastavením inovácií či renovácií výrobkov a služieb, so zmapovaním trhu, predpoveďou či overením potenciálu na trhu, segmentáciami trhu i zákazníkov.

 • InnoQuest
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií, optimalizácie či sales forecastingu
 • MarketQuest & Censydiam
  Prieskumy venované mapovaniu trhu, spotrebiteľským potrebám a motiváciám
 • Shopper & Retail
  Štúdie zamerané na nakupujúcich a miesto predaja
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

IPSOS Marketing

špecialisti na vyťaženie potenciálu trhu

inovácie a renovácie

workshopy

nakupujúci a miesto predaja

mapovanie trhu a potrieb

optimalizácia

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame s vývojom, výberom a nastavením inovácií či renovácií výrobkov a služieb, so zmapovaním trhu, predpoveďou či overením potenciálu na trhu, segmentáciami trhu i zákazníkov.

 • InnoQuest
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií, optimalizácie či sales forecastingu
 • MarketQuest & Censydiam
  Prieskumy venované mapovaniu trhu, spotrebiteľským potrebám a motiváciám
 • Shopper & Retail
  Štúdie zamerané na nakupujúcich a miesto predaja
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura