IPSOS MediaCT

sme lídrami v poskytovaní prieskumných riešení a konzultácií v rýchlo sa rozvíjajúcom a rapídne konvergujúcom svete médií a technológií

kontakt

workshopy

mapovanie
trhu a potrieb

príjem
a sledovanie
médií

optimalizácia

inovácie
a renovácie

video
IPSOS MediaCT

 • Ipsos Inovations
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií a optimalizácie
 • Ipsos Media Mapping
  Štúdie zamerané na mapovanie mediálneho trhu, potrieb konzumentov médií a ich motivácií sledovať daný mediatyp
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos MediaCT hrá významnú úlohu v oblasti prieskumu médií a technológií. Pomáhame našim klientom formovať ich strategické rozhodnutia na tvorbu obsahu, produktu, portfólia.

IPSOS MediaCT

sme lídrami v poskytovaní prieskumných riešení a konzultácií v rýchlo sa rozvíjajúcom a rapídne konvergujúcom svete médií a technológií

kontakt

workshopy

mapovanie
trhu a potrieb

príjem
a sledovanie médií

optimalizácia

inovácie
a renovácie

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos MediaCT hrá významnú úlohu v oblasti prieskumu médií a technológií. Pomáhame našim klientom formovať ich strategické rozhodnutia na tvorbu obsahu, produktu, portfólia.

 • Ipsos Inovations
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií a optimalizácie
 • Ipsos Media Mapping
  Štúdie zamerané na mapovanie mediálneho trhu, potrieb konzumentov médií a ich motivácií sledovať daný mediatyp
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

IPSOS MediaCT

sme lídrami v poskytovaní prieskumných riešení a konzultácií v rýchlo sa rozvíjajúcom a rapídne konvergujúcom svete médií a technológií

kontakt

workshopy

mapovanie trhu a potrieb

príjem a sledovanie médií

optimalizácia

inovácie a renovácie

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos MediaCT hrá významnú úlohu v oblasti prieskumu médií a technológií. Pomáhame našim klientom formovať ich strategické rozhodnutia na tvorbu obsahu, produktu, portfólia.

 • Ipsos Inovations
  Všetko týkajúce sa inovácií, renovácií a optimalizácie
 • Ipsos Media Mapping
  Štúdie zamerané na mapovanie mediálneho trhu, potrieb konzumentov médií a ich motivácií sledovať daný mediatyp
 • Workshopping
  Aktivity cielené na implementáciu a aktiváciu (nielen) výsledkov z prieskumov

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura