IPSOS Observer

manažment lokálnych a medzinárodných projektov a zberov dát

kontakt

cati

f2f

on-line

cawi

global
@dvisor

digitalizácia
a databázy

video
IPSOS Observer

 • Zber dát
  Ipsos Observer vám prináša možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zaistenia zberu dát a informácií, ktoré potrebujete pre strategické rozhodnutia a ktoré podľa potreby analyzujeme v rámci vybraných divízií agentúry Ipsos.
 • Medzinárodné
  Spolupráca s pobočkami siete Ipsos vo viac než 80 krajinách. Možnosť realizácie vo viac než stovke krajín.
 • Dopytovanie na úzko profilovaných cieľových skupinách
  Ipsos je celosvetový líder v neustálom pokroku, v rámci metodík a kontrolných mechanizmov pre dopytovanie. Nástroje, ktoré vedú ku zvýšeniu efektivity a kvality dát a informácií implementujeme naprieč všetkými metodikami.

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos Observer poskytuje kvalitné a kontrolované práce v teréne, data delivery a prieskum na Slovensku a v Českej republike, ako aj na medzinárodnej úrovni vo viac než 80 krajinách. Ponúkame množstvo efektívnych riešení pre on-line, telefonický, face-to-face, mobilný aj omnibusový prieskum. Realizujeme aj kvalitatívny prieskum, regrutácie, monitoring sociálnych sietí, monitoring udalostí, digitalizácie a štatistické analýzy dát rôznych typov či zdrojov.

IPSOS Observer

manažment lokálnych a medzinárodných projektov a zberov dát

kontakt

cati

F2F

on-line

cawi

global @dvisor

digitalizácia a databázy

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME 

Ipsos Observer poskytuje kvalitné a kontrolované práce v teréne, data delivery a prieskum na Slovensku a v Českej republike, ako aj na medzinárodnej úrovni vo viac než 80 krajinách. Ponúkame množstvo efektívnych riešení pre on-line, telefonický, face-to-face, mobilný aj omnibusový prieskum. Realizujeme aj kvalitatívny prieskum, regrutácie, monitoring sociálnych sietí, monitoring udalostí, digitalizácie a štatistické analýzy dát rôznych typov či zdrojov.

 • Zber dát:Ipsos Observer vám prináša možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zaistenia zberu dát a informácií, ktoré potrebujete pre strategické rozhodnutia a ktoré podľa potreby analyzujeme v rámci vybraných divízií agentúry Ipsos.
 • Medzinárodné:Spolupráca s pobočkami siete Ipsos vo viac než 80 krajinách. Možnosť realizácie vo viac než stovke krajín.
 • Dopytovanie na úzko profilovaných cieľových skupinách:Ipsos je celosvetový líder v neustálom pokroku, v rámci metodík a kontrolných mechanizmov pre dopytovanie. Nástroje, ktoré vedú ku zvýšeniu efektivity a kvality dát a informácií implementujeme naprieč všetkými metodikami.

IPSOS Observer

manažment lokálnych a medzinárodných projektov a zberov dát

kontakt

cati

f2f

on-line

cawi

global @dvisor

digitalizácia a databázy

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME 

Ipsos Observer poskytuje kvalitné a kontrolované práce v teréne, data delivery a prieskum na Slovensku a v Českej republike, ako aj na medzinárodnej úrovni vo viac než 80 krajinách. Ponúkame množstvo efektívnych riešení pre on-line, telefonický, face-to-face, mobilný aj omnibusový prieskum. Realizujeme aj kvalitatívny prieskum, regrutácie, monitoring sociálnych sietí, monitoring udalostí, digitalizácie a štatistické analýzy dát rôznych typov či zdrojov.

 • Zber dát:Ipsos Observer vám prináša možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zaistenia zberu dát a informácií, ktoré potrebujete pre strategické rozhodnutia a ktoré podľa potreby analyzujeme v rámci vybraných divízií agentúry Ipsos.
 • Medzinárodné:Spolupráca s pobočkami siete Ipsos vo viac než 80 krajinách. Možnosť realizácie vo viac než stovke krajín.
 • Dopytovanie na úzko profilovaných cieľových skupinách:Ipsos je celosvetový líder v neustálom pokroku, v rámci metodík a kontrolných mechanizmov pre dopytovanie. Nástroje, ktoré vedú ku zvýšeniu efektivity a kvality dát a informácií implementujeme naprieč všetkými metodikami.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura