IPSOS Public Affairs

prieskum verejnej mienky

kontakt

politické
prieskumy

rozvoj regiónov

názory
elít a expertov

prieskumy
pre zväzy a
 asociácie

spoločenská
zodpovednosť
firiem

prieskumy
reputácie

global @dvisor

ipsos otx
socialogue

video
IPSOS Public Affairs

 • Prinášame strategické aj expresné prieskumy
  Možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zistenia názorov a informácií, ktoré potrebujete pre svoje rozhodnutia.
 • Pokrývame široké spektrum tém
  Vzťah ku štátu, k medzinárodným organizáciám, volebné prieskumy, rozvoj regiónov, cestovanie, turistika, životné prostredie, spoločenská zodpovednosť firiem (CSR), firemná reputácia, školstvo a vzdelávanie a mnohé ďalšie.
 • Pomáhame našim klientom z rôznych oblastí
  Štátna správa a inštitúcie, samospráva, politické strany, neziskové organizácie, odborové a profesijné asociácie, firmy, inštitúcie.

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám verejnosti. Preklenúť medzeru medzi verejnosťou, štátnou správou, samosprávou, neziskovým a súkromným sektorom.

IPSOS Public Affairs

prieskum
verejnej mienky

kontakt

politické
prieskumy

rozvoj regiónov

názory
elít a expertov

prieskumy
pre zväzy a
 asociácie

spoločenská
zodpovednosť
firiem

prieskumy
reputácie

global @dvisor

ipsos otx
socialogue

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám verejnosti. Preklenúť medzeru medzi verejnosťou, štátnou správou, samosprávou, neziskovým a súkromným sektorom.

 • Prinášame strategické aj expresné prieskumy
  Možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zistenia názorov a informácií, ktoré potrebujete pre svoje rozhodnutia.
 • Pokrývame široké spektrum tém
  Vzťah ku štátu, k medzinárodným organizáciám, volebné prieskumy, rozvoj regiónov, cestovanie, turistika, životné prostredie, spoločenská zodpovednosť firiem (CSR), firemná reputácia, školstvo a vzdelávanie a mnohé ďalšie.
 • Pomáhame našim klientom z rôznych oblastí
  Štátna správa a inštitúcie, samospráva, politické strany, neziskové organizácie, odborové a profesijné asociácie, firmy, inštitúcie.

IPSOS Public
Affairs

prieskum
verejnej mienky

kontakt

politické prieskumy

rozvoj regiónov

názory elít a expertov

prieskumy pre zväzy a asociácie

spoločenská zodpovednosť firiem

prieskumy reputácie

global @dvisor

ipsos otx socialogue

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Pomáhame porozumieť názorom a potrebám verejnosti. Preklenúť medzeru medzi verejnosťou, štátnou správou, samosprávou, neziskovým a súkromným sektorom.

 • Prinášame strategické aj expresné prieskumy
  Možnosť rýchleho, presného a cenovo dostupného zistenia názorov a informácií, ktoré potrebujete pre svoje rozhodnutia.
 • Pokrývame široké spektrum tém
  Vzťah ku štátu, k medzinárodným organizáciám, volebné prieskumy, rozvoj regiónov, cestovanie, turistika, životné prostredie, spoločenská zodpovednosť firiem (CSR), firemná reputácia, školstvo a vzdelávanie a mnohé ďalšie.
 • Pomáhame našim klientom z rôznych oblastí
  Štátna správa a inštitúcie, samospráva, politické strany, neziskové organizácie, odborové a profesijné asociácie, firmy, inštitúcie.

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura