IPSOS UU

špecialisti zapálení pre kvalitatívny prieskum

diskusné
skupiny

hĺbkové
rozhovory

censydiam

workshopy

prieskumy
trend setterov

online
mobilné
neuro prieskumy

regrutácia

etnografické
prieskumy

know-how

kontakt

video
IPSOS UU

 • Neposkytujeme len informácie, inšpirujeme
  Hľadáme insighty zo života spotrebiteľov a aktívne spolupracujeme s klientmi na aktivácii zistení z prieskumu vo vývoji služieb a produktov.
 • Medzinárodné zázemie poprednej svetovej kvalitatívnej komunity
  Globálne zázemie nám umožňuje čerpať z najnovších trendov v kvalitatívnom prieskume, ponúka odbornú podporu zo strany špecializovaných centier: Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zaisťujú certifikácie moderátorov.
 • Napĺňame najvyššie štandardy kvality
  Pri regrutácii respondentov maximalizujeme počet regrutátorov na každom projekte: napríklad 6 respondentov na 1 diskusnú skupinu regrutujú 2 až 3 regrutátori; každému regrutátorovi dávame okrem regrutačného dotazníka aj detailné pokyny pre regrutáciu a uplatňujeme trojstupňovú kontrolu respondentov.
 • V rámci regrutačného procesu dbáme na dodržiavanie štandardov ESOMAR a SAVA

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Vďaka rôznemu veku, záujmom a zameraniu sme schopní realizovať ako projekty z tradičných oblastí, tak prieskumy týkajúce sa najnovších trendov.

IPSOS UU

špecialisti zapálení pre kvalitatívny prieskum

diskusné skupiny

hĺbkové rozhovory

censydiam

workshopy

prieskumy trend setterov

online mobilné neuro prieskumy

regrutácia

etnografické prieskumy

know how

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Vďaka rôznemu veku, záujmom a zameraniu sme schopní realizovať ako projekty z tradičných oblastí, tak prieskumy týkajúce sa najnovších trendov.

 • Neposkytujeme len informácie, inšpirujeme 
  Hľadáme insighty zo života spotrebiteľov a aktívne spolupracujeme s klientmi na aktivácii zistení z prieskumu vo vývoji služieb a produktov.
 • Medzinárodné zázemie poprednej svetovej kvalitatívnej komunity 
  Globálne zázemie nám umožňuje čerpať z najnovších trendov v kvalitatívnom prieskume, ponúka odbornú podporu zo strany špecializovaných centier: Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zaisťujú certifikácie moderátorov.
 • Napĺňame najvyššie štandardy kvality 
  Pri regrutácii respondentov maximalizujeme počet regrutátorov na každom projekte: napríklad 6 respondentov na 1 diskusnú skupinu regrutujú 2 až 3 regrutátori; každému regrutátorovi dávame okrem regrutačného dotazníka aj detailné pokyny pre regrutáciu a uplatňujeme trojstupňovú kontrolu respondentov.
 • V rámci regrutačného procesu dbáme na dodržiavanie štandardov ESOMAR a SAVA

IPSOS UU

špecialisti zapálení
pre kvalitatívny prieskum

diskusné skupiny

hĺbkové rozhovory

censydiam

workshopy

prieskumy trend setterov

online mobilné neuro prieskumy

regrutácia

etnografické prieskumy

know how

kontakt

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Vďaka rôznemu veku, záujmom a zameraniu sme schopní realizovať ako projekty z tradičných oblastí, tak prieskumy týkajúce sa najnovších trendov.

 • Neposkytujeme len informácie, inšpirujeme 
  Hľadáme insighty zo života spotrebiteľov a aktívne spolupracujeme s klientmi na aktivácii zistení z prieskumu vo vývoji služieb a produktov.
 • Medzinárodné zázemie poprednej svetovej kvalitatívnej komunity 
  Globálne zázemie nám umožňuje čerpať z najnovších trendov v kvalitatívnom prieskume, ponúka odbornú podporu zo strany špecializovaných centier: Censydiam Institute, Ethnography Centre of Excellence a Social Media Exchange a zaisťujú certifikácie moderátorov.
 • Napĺňame najvyššie štandardy kvality 
  Pri regrutácii respondentov maximalizujeme počet regrutátorov na každom projekte: napríklad 6 respondentov na 1 diskusnú skupinu regrutujú 2 až 3 regrutátori; každému regrutátorovi dávame okrem regrutačného dotazníka aj detailné pokyny pre regrutáciu a uplatňujeme trojstupňovú kontrolu respondentov.
 • V rámci regrutačného procesu dbáme na dodržiavanie štandardov ESOMAR a SAVA

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura