IPSOS UU

IPSOS UU

IPSOS UU

Odhaľte názory
spotrebiteľov v diskusii

V roku 2014 sme
realizovali

104

diskusných skupín

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Ponúkame možnosť realizovať diskusie v neformálne usporiadanom štúdiu, či v iných alternatívnych priestoroch, prípadne i v priestoroch vášho officeu či pobočky, čo nám umožňuje navodiť uvoľnenú atmosféru a lepšie porozumieť motiváciám a emóciám účastníkov.

Diskusné skupiny realizujeme v moderne vybavenom štúdiu v centre Bratislavy a množstve iných lokalít po celom Slovensku.

Diskusné skupiny sú tradičným a stále účinným nástrojom na zmapovanie postojov a zistenie spektra názorov a vnímanie testovaných tém. Dynamika skupiny umožňuje zistiť reakcie na názory a argumenty ostatných účastníkov, čím poskytuje potenciál detailne sa pozrieť na hlavné výhody, riziká a prípadné problémy vnímania testovaných tém.

Ponúkané metodológie:  

 • MindClouds  
 • Krisis  
 • NextAdLab  
 • NextQuali  

NAŠE ŠTÚDIO

fotografie štúdia v Bratislave si môžete pozrieť tu

 

Odhaľte individuálny príbeh
svojich zákazníkov

V roku 2014
sme uskutočnili

individualní rozhovor

individuálnych rozhovorov

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Náš tím je zložený z kvalifikovaných moderátorov, ktorí sa špecializujú na odborné témy (napr. technického či medicínskeho charakteru) a má rozsiahle skúsenosti s realizáciou B2B prieskumov v mnohých odvetviach.

Pomocou hĺbkových individuálnych rozhovorov odhaľujeme motivácie, postoje spotrebiteľov a faktory ovplyvňujúce rozhodovanie a užívateľské správanie na individuálnej úrovni. 

 • Etno Gangs 
 • Vox Pops 
 

Spoznajte realitu všedného dňa
svojich zákazníkov

in-home

In-home návštěvy – reálne zvyky a správanie vašich zákazníkov

Asistované nákupy – sledovanie spotrebiteľa v mieste, kde sa stretáva s vašimi, ako aj s konkurenčnými produktmi

in-store

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Máme zázemie a skúsenosti špecializovaného centra pre etnografický prieskum sídliaceho v Londýne – IPSOS Ethnography Centre of Excellence (ECE).

Využívame najnovšie technológie a prístupy v etnografickom prieskume. Novinkou je life logging camera, ktorá každých 30 sekúnd odfotografuje to, čo má respondent práve pred sebou a zaznamenáva tiež jeho polohu pomocou zabudovaného GPS zariadenia. Umožňuje tak zákazníkovu skúsenosť zachytiť v reálnom čase a mieste.

Etnografický prieskum je základ pre porozumenie spotrebiteľského správania. Umožňuje pozorovať zákazníka v reálnom čase a reálnom prostredí, čím nám odkrýva nevedomé vzorce správania a neuvedomelé faktory ovplyvňujúce jeho postoje a činnosti.

Metodologické prístupy:  

 • In-home: návštevy v domácnosti 
 • In-store: asistované nákupy 
 • In-pub: on-trade alternatíva asistovaných nákupov 
 • In-action: pozorovanie konkrétnych aktivít (napr. príprava jedál, športovanie a pod.) 
 

Odhaľte emócie ovplyvňujúce
správanie vašich zákazníkov

Censydiam je strategický nástroj, ktorý umožňuje porozumieť hĺbkovým ľudským motiváciám, emóciám a potrebám a na ich základe definovať stratégie pre budovanie a rozvoj značky. Ide o riešenie, ktoré je vhodné najmä na porozumenie trhu a zákazníkov, budovanie stratégie značky, zacielenie komunikácie a identifikáciu potenciálu pre inovácie.

Ponúkané moduly:

 • Censydiam 360 – komplexný a holistický prístup k porozumeniu trhu, motiváciám spotrebiteľov, pozícii a vnímaniu značky
 • Censydiam Dynamic – modul umožňujúci porozumieť motiváciám spotrebiteľov a pozíciám značiek
 • Censydiam Essential – základný modul, ktorý identifikuje základné motivácie pre využitie v kvantitatívnom meraní (Motivational Landscape a Brand Positioner)

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Kvalitatívne Censydiam štúdie sú vedené certifikovanými moderátormi, ktorí absolvujú intenzívne špecializované školenia vedené odborníkmi z Censydiam inštitútu.

Censydiam inštitút je globálne špecializované centrum spoločnosti Ipsos sídliaci v belgických Antverpách a ktorý sa zameriava na rozvoj Censydiam prístupu, konzultácie, tréning a akreditáciu prieskumných pracovníkov.

sociologie

social diemension

 

Zapojte sa do vytvárania
inovácií a ich aktivácie

palette
Nápady? Oživenie? Dnešné trendy? Inovatívny vstup do prieskumu?
IPSOS Creative Workshop
bulb
Optimalizácia konceptov? Tvorba nápadov? Kreativita?
IPSOS Ideation Workshop
people
Efektívna práca s výsledkami prieskumu pre celý váš tím?
IPSOS Activation Workshop

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Miesto je dôležitá súčasť úspešného workshopu:

 • Neformálne prostredie
 • Vo vašich priestoroch
 • U nás v Ipsose
 • Konzultantská úloha Ipsosu
 • Profesionálna facilitácia a moderovanie
 • Skúsenosti s množstvom typov workshopov a klientskych sektorov

Interaktívne workshopy umožňujú zapojiť klientov a špecialistov z rôznych odvetví do vytvárania nápadov a inovácií produktov a služieb, alebo do aktivácie zistení z realizovaných prieskumov.

Ponúkané možnosti:

 • Kreatívne workshopy
 • Ideation workshopy
 • Aktivačné workshopy
 

Buďte vždy o krok napred!

Trend setteri sú osobnosti, ktoré udávajú nový štýl – sú jeho autormi alebo priekopníkmi – a často predznamenávajú budúce smerovanie trhu.

Trend-setters

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Do cieľovej skupiny trend setterov spadajú profesionáli a experti, amatérski umelci, kreatívci a VŠ študenti z oblasti dizajnu, softvéru či marketingu.

S pomocou trend setterov vám pomôžeme s vývojom nových riešení a identifikáciou budúcich trendov na trhu. Do prieskumu zapájame respondentov s kreatívnym potenciálom a záujmom o vytváranie nových konceptov, inovácií, umeleckou činnosťou a hľadaním nových ciest.

 

Nahliadnite do súkromia svojich zákazníkov s pomocou nových technológií

S ohľadom na skutočnosť, že penetrácia smartfónov na Slovensku už dosiahla takmer dve tretiny populácie a neustále sa zvyšuje, je platforma mobilných prieskumov, ktorá ponúka niekoľko pozitív (možnosť fotografovania, GPS lokalizácia, účasť v reálnom čase...), ideálna pre hlbšie skúmanie spotrebiteľských návykov a predstavuje veľmi modernú formu prieskumu.

Neuro prieskum umožňuje pochopiť pocity a nevedomé fyziologické reakcie mozgu a tela prostredníctvom merania srdcového rytmu, dýchania, potenia, pohybov svalov tváre.

Merané parametre
EEG – meranie emocionálneho zaujatia
GSR – meranie aktivácie, zvýšenej pozornosti
ET / Eye Tracking – sleduje pohyby očí, trvanie pozorovania a mieru rozšírenia zreničiek

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Využívame globálne (QualSpace, SMX) aj lokálne vyvinuté platformy tak, aby sme vám poskytli porovnanie s lokálnymi aj globálnymi benchmarkami.

people internet
2/3  Slovákov majú smartfón
people smartphon
1/3  Slovákov využíva internet v mobile

... preto ponúkame širokú škálu online a mobilných prieskumov

Online prieskum umožňuje interaktívnu komunikáciu prostredníctvom počítača, mobilu či tabletu v reálnom čase a bez geografických obmedzení. Zároveň prostredníctvom fotografií a videí dáva priestor zaznamenať bezprostredné podnety zákazníkov.

Ponúkané metodológie:

 • QualSpace Focus: online diskusné skupiny vedené formou chatu
 • QualSpace Vision: online individuálne rozhovory alebo dyády s webovou kamerou
 • QualSpace Forum: online blogy
 • Social Space: online komunita založená na dlhodobej spolupráci členov
 • Ipsos AppLife: spotrebiteľské insighty prinášané mobilnou aplikáciou
 

Vyberieme vám najvhodnejšiu metodológiu
z nášho rozsiahleho portfólia
kvalitatívnych produktov:

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Sledujeme najnovšie trendy na trhu a v kvalitatívnom prieskume, ktoré aplikujeme a využívame, prichádzame s inovatívnymi prístupmi a ponúkame riešenia šité na mieru vašim požiadavkám.

Ipsos UU komunitu tvoria odborníci na kvalitatívny prieskum vo viac než 80 krajinách sveta.

Inovácie

Co-creation groups
Ideation workshop
Insight/Concept writing workshop
Krisis
QualSpace
SpeedTesting
Consumer link
Friends&family groups
ConceptGo
ConceptLab

Pochopenie spotrebiteľa

Censydiam™
MindClouds™
JourneyPathfinder™
Consumer Walks™
Consumer Direct™
Krisis™
QualSpace™
SocialSpace™
Friends&Family Groups™
Hidden Metaphors

Značka

Censydiam
JourneyPathfinder
Krisis
Brand strategic workshop
MindClouds

POS, shopper, obal

ShopperSpotlight
ShopperJourney
ShelfGo
PackLab
PackGo
Shopper Vox Pops

Komunikácia

NextAdLab
NextQuali
WebsiteGo
WhyDive

 

Spoľahnite sa na
profesionálny prístup

Správny výber respondentov, ktorí sa podieľajú na kvalitatívnych projektoch, je kľúčový pre získanie relevantných insightov a informácií. Regrutácii respondentov sa venuje špecializované oddelenie Produkcie, ktoré kladie dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov kvality a kontroly.Napĺňa tak požiadavky profesionálneho združenia SAVA a okrem toho uplatňuje trojstupňovú kontrolu respondentov ako aj motivačný systém odmien pre regrutátorov a účastníkov prieskumu.

Máme rozsiahle skúsenosti s regrutáciou bežných i špecifických cieľových skupín, B2B respondentov, healthcare, ale aj expertov z iných oblastí. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s Ipsos on-line panelom.

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

GeniUUs Club

Dlhodobo budujeme databázu respondentov s kreatívnym a názorovým potenciálom, ktorých využívame pre obsahovo náročné projekty.

V roku 2014 sme

naregrutovali

1 215

respondentov

na celkom

47

kvalitatívnych projektov

v

desiatkach

lokalít po celom Slovensku

 

+420 724 601 236

jakub.maly@ipsos.com

+421 903 590 592

michal.drobnik@ipsos.com

Jakub Malý

Jakub Malý

Managing Director CZ&SK

Michal Drobník

Michal Drobník

Client Service Director

IPSOS UU

 

Odhaľte názory spotrebiteľov v diskusii

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Ponúkame možnosť realizovať diskusie v neformálne usporiadanom štúdiu, či v iných alternatívnych priestoroch, prípadne i v priestoroch vášho officeu či pobočky, čo nám umožňuje navodiť uvoľnenú atmosféru a lepšie porozumieť motiváciám a emóciám účastníkov.

Diskusné skupiny realizujeme v moderne vybavenom štúdiu v centre Bratislavy a množstve iných lokalít po celom Slovensku.

Diskusné skupiny sú tradičným a stále účinným nástrojom na zmapovanie postojov a zistenie spektra názorov a vnímanie testovaných tém. Dynamika skupiny umožňuje zistiť reakcie na názory a argumenty ostatných účastníkov, čím poskytuje potenciál detailne sa pozrieť na hlavné výhody, riziká a prípadné problémy vnímania testovaných tém.

Ponúkané metodológie:

 • MindClouds 
 • Krisis 
 • NextAdLab 
 • NextQuali 

Odhaľte názory
spotrebiteľov v diskusii

ČO NÁS ODLIŠUJE
 

Ponúkame možnosť realizovať diskusie v neformálne usporiadanom štúdiu, či v iných alternatívnych priestoroch, prípadne i v priestoroch vášho officeu či pobočky, čo nám umožňuje navodiť uvoľnenú atmosféru a lepšie porozumieť motiváciám a emóciám účastníkov.

Diskusné skupiny realizujeme v moderne vybavenom štúdiu v centre Bratislavy a množstve iných lokalít po celom Slovensku.

Diskusné skupiny sú tradičným a stále účinným nástrojom na zmapovanie postojov a zistenie spektra názorov a vnímanie testovaných tém. Dynamika skupiny umožňuje zistiť reakcie na názory a argumenty ostatných účastníkov, čím poskytuje potenciál detailne sa pozrieť na hlavné výhody, riziká a prípadné problémy vnímania testovaných tém.

Ponúkané metodológie:

 • MindClouds 
 • Krisis 
 • NextAdLab 
 • NextQuali 

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura