IPSOS Operations

zber a spracovanie dát

panel
book

kontakt

metodiky
zberu dát

štandardy
kvality

analýza
dát

technické
vybavenie

instant
research

mobile
express

video
IPSOS Operations

 • Využívame moderné technológie
 • Kladieme dôraz na kvalitu
 • Používame kontrolné mechanizmy
 • Zaisťujeme prieskumy po celom Slovensku a aj v Českej republike
 • On-line zber dát, prieskumy pomocou notebookov a tabletov, telefonické dopytovanie
 • Príprava výstupov podľa prianí klienta – štatistické analýzy, komplexné spracovanie dát

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos Operations je špecializovaná divízia, ktorá zaisťuje zber a spracovanie dát pre interné divízie Ipsosu a externých klientov.

IPSOS Operations

zber a spracovanie dát

panel
book

kontakt

metodiky
zberu dát

štandardy
kvality

analýza
dát

technické
vybavenie

instant
research

mobile
express

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos Operations je špecializovaná divízia, ktorá zaisťuje zber a spracovanie dát pre interné divízie Ipsosu a externých klientov.

 • Využívame moderné technológie
 • Kladieme dôraz na kvalitu
 • Používame kontrolné mechanizmy
 • Zaisťujeme prieskumy po celom Slovensku a aj v Českej republike
 • On-line zber dát, prieskumy pomocou notebookov a tabletov, telefonické dopytovanie
 • Príprava výstupov podľa prianí klienta – štatistické analýzy, komplexné spracovanie dát

IPSOS Operations

zber a spracovanie dát

panel book

kontakt

metodiky zberu dát

štandardy kvality

analýza dát

technické vybavenie

instant research

mobile express

KTO SME A ČOMU SA VENUJEME

Ipsos Operations je špecializovaná divízia, ktorá zaisťuje zber a spracovanie dát pre interné divízie Ipsosu a externých klientov.

 • Využívame moderné technológie
 • Kladieme dôraz na kvalitu
 • Používame kontrolné mechanizmy
 • Zaisťujeme prieskumy po celom Slovensku a aj v Českej republike
 • On-line zber dát, prieskumy pomocou notebookov a tabletov, telefonické dopytovanie
 • Príprava výstupov podľa prianí klienta – štatistické analýzy, komplexné spracovanie dát

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura