IPSOS Operations

IPSOS Operations

IPSOS Operations

Metodika sběru dat

1 183 000 dotazníkov v roku 2016

CAPICAPI
Computer-Assisted
Personal Interviewing

CATICATI
Computer-Assisted
Telephone Interviewing

CASICASI
Computer-Assisted
Self Interviewing

TAPITAPI
Tablet-Assisted
Personal Interviewing

 

CAPI

[zber dát prostredníctvom notebookov]

Možnosť nahrávky 100 % rozhovorov a ich on-line supervízia.
100% spätná kontrola emailom (do 24 hodín), telefonicky (do 48 hodín).
Kontrola duplicít IP adries pri odpovediach na spätnú kontrolu.
Detailná kontrola časov (celková dĺžka ako aj dĺžka vybraných častí).

CASI

[on-line panel]

Kontrola duplicity respondentov.
Telefonická verifikácia po registrácii.
Periodicita – priemerne 8 dotazníkov za rok.
Detailná kontrola časov (celková dĺžka vypĺňania, priemerný čas na jednej stránke dotazníka, dĺžka vybraných častí).
Príliš krátke dotazníky sú automaticky vyradené.

CATI

[telefonické dopytovanie]

Supervízia v reálnom čase, možnosť príposluchu aj náhľadu do vypĺňaných dotazníkov.
Možnosť nahrávky 100 % hovorov.
Automatická kontrola dĺžky hovorov.

Kvalita zberu dát je pre nás kľúčová.

Napĺňame štandardy SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr). Každoročne absolvujeme audit.

V rámci každej metodiky máme stanovené interné kontrolné mechanizmy, ktoré idú za hranicu požadovaných postupov a zaisťujú kvalitné vstupy pre naše analýzy a odporúčania.

TAPI

[zber dát do tabletov]

GPS – sledovanie presnej polohy vyplnenia dotazníka v reálnom čase.
Možnosť nahrávky 100 % rozhovorov a ich on-line supervízia.
Detailná kontrola časov.

ověřeno

 

Komplexné analýzy

 • Cenové testy (PSM NMS, Gabor Granger, BPTO)
 • ConJoint a MaxDiff (s použitím softwaru Sawtooth)
 • Datamining (vyťaženie dát z predaja, zákazníckych databáz a ich prepojenie s dátami z prieskumu)
 • Rozhodovacie stromy (decision making trees)

Analýza dat

Bežne používané štatistické analýzy

 • Testovanie signifikantných rozdielov medzi jednotlivými skupinami vo vybranej vzorke
 • Korelácie, parciálne korelácie a viacrozmerné regresívne analýzy (lineárne i nelineárne)
 • Analýzy časových radov
 • Korešpondenčné analýzy, multidimenzionálne škálovanie
 • Faktorové a zhlukové analýzy
 • Diskriminačné analýzy
 • TURF analýzy
 • Analýzy hodnotiace atribúty (ranking, constant sum, Qsort)

Nebojíme sa analýz!

 

TABLET

Viac než 100 moderných tabletov, ktoré nahradili papierové dotazníky. Vďaka GPS sledujeme presnú polohu realizácie dopytovania v reálnom čase. Možnosť fotografovať či nahrávať rozhovory a on-line ich supervidovať.

NOTEBOOK

Desiatky notebookov v rukách vyškolených anketárov na celom území Slovenska (vďaka spolupráci s Ipsosom v Českej republike je možné ad hoc navýšiť až na stovky), možnosť nahrávky všetkých rozhovorov a ich on-line supervízia.

HLASOVACIE ZARIADENIA

100 hlasovacích zariadení Turning Point s možnosťou okamžitého osobného či on-line zobrazenia odpovedí pre klienta. Ipsos zaisťuje komplexný servis. Možnosť zapojenia účastníkov a prepojenie s moderovaním je výhodou napr. pre oživenie tréningov.

CALL CENTRUM

Call centrum v sídle spoločnosti ako aj možnosť telefonovania z domu. Možnosť zapojiť až 150 staníc poskytuje maximálnu flexibilitu kapacity. Nahrávky všetkých rozhovorov, supervízia v reálnom čase. Pre klientov on-line reporting výsledkov vrátane nahrávok vybraných rozhovorov. Nové prediktívne vytáčanie.

Používame
najmodernejšiu techniku pre rýchly a presný zber dát a na kontrolu našich anketárov

Technické vybavení

 

Rýchly a presný výber respondentov, dôraz na kvalitu zberu dát!

kontrolné mechanizmy:

telefonické overenie identity,
kontrola duplicity respondentov a iné

25 000 veľmi aktívnych respondentov
62 000 registrovaných panelistov

reprezentatívny panel

motivácia,
súhlas s účasťou,
odmeňovanie

znalosť respondentov
osobný dotazník so 150 otázkami

off-line regrutácia

 

 

Rýchly a
cenovo dostupný
nástroj
zberu dát

graf proč

Instant Research
pre viac informácií kliknite na obrázok

Prieskumná samoobsluha vám umožní vytvoriť si vlastný dotazník, vybrať respondentov z Ipsos CASI on-line panelu a automaticky si vypočítať cenu prieskumu.

Od svojho spustenia v roku 2013 sme prostredníctvom Instant Researchu realizovali stovky projektov, ktoré spoločne obsahovali takmer 1/4 milióna dotazníkov.

Prečo Instant Research?

 • Ľahké vytvorenie dotazníka a rýchly zber dát
 • Cenovo dostupné riešenie pre každého
 • Využitie kvalitného Ipsos CASI online panelu
 • Nastavenie parametrov prieskumu presne podľa vašich potrieb a možností
 • Použitie kontrolných mechanizmov pri zbere dát, ktoré sú v súčasnosti nad rámcom štandardov SAVA či ESOMAR
 • Zázemie Ipsosu – jednej z najväčších prieskumných agentúr na Slovensku

Kedy Instant Research?

 • Chcete si urobiť vlastný prieskum a nepotrebujete asistenciu klientskeho servisu
 • Potrebujete „len“ zber dát
 • Radi by ste si overili svoju hypotézu na vybranej cieľovej skupine
 • Chcete rýchlo zistiť reakciu respondentov
 • Potrebujete bleskové riešenie nezávislé na rozpočte či prieskumných plánoch
 • Máte dotazník, ale chýbajú vám vhodní respondenti
 

Prieskumná
samoobsluha je teraz
ešte rýchlejšia!

graf proč

Mobile Express
pre viac informácií kliknite na obrázok

Pre projekty s extrémnymi nárokmi na čas sme v rámci prieskumnej samoobsluhy Instant Research predstavili špeciálny užívateľský modul.

Mobile Express vám dodá výsledky ešte rýchlejšie, a to do 5 hodín!

Zber dát sa realizuje prostredníctvom smartfónov.

Prečo Mobile Express?

 • Ešte rýchlejší zber dát
 • Prepojenie na CASI online panel respondentov
 • Výstupy už do 5 hodín
 • Vhodné pre krátke, bleskové prieskumy
 • Respondenti odpovedajú na dotazník doručený do ich smartfónov

Kedy Mobile Express?

 • Kvôli projektom s extrémnymi nárokmi na čas sme pre vás vytvorili expresnú verziu samoobsluhy Instant Research
 • Kedykoľvek potrebujete získať výsledky na overenie svojich hypotéz alebo potvrdenie svojich rozhodnutí v minimálnom čase
 

+420 724 601 221

vladimir.bodlak@ipsos.com

+420 724 601 236

jakub.maly@ipsos.com

Vladimír Bodlák

Vladimír Bodlák

Executive Director Ipsos Operations

Jakub Malý

Jakub Malý

Managing Director CZ&SK

IPSOS Operations

 

Prieskumná
samoobsluha je teraz ešte rýchlejšia!

Pre projekty s extrémnymi nárokmi na čas sme v rámci prieskumnej samoobsluhy Instant Research predstavili špeciálny užívateľský modul.

Mobile Express vám dodá výsledky ešte rýchlejšie, a to do 5 hodín!

Zber dát sa realizuje prostredníctvom smartfónov.

Prečo Mobile Express?

 • Ešte rýchlejší zber dát
 • Prepojenie na CASI online panel respondentov
 • Výstupy už do 5 hodín
 • Vhodné pre krátke, bleskové prieskumy
 • Respondenti odpovedajú na dotazník doručený do ich smartfónov

Kedy Mobile Express?

 • Kvôli projektom s extrémnymi nárokmi na čas sme pre vás vytvorili expresnú verziu samoobsluhy Instant Research
 • Kedykoľvek potrebujete získať výsledky na overenie svojich hypotéz alebo potvrdenie svojich rozhodnutí v minimálnom čase

Prieskumná samoobsluha
je teraz ešte rýchlejšia!

Pre projekty s extrémnymi nárokmi na čas sme v rámci prieskumnej samoobsluhy Instant Research predstavili špeciálny užívateľský modul.

Mobile Express vám dodá výsledky ešte rýchlejšie, a to do 5 hodín!

Zber dát sa realizuje prostredníctvom smartfónov.

Prečo Mobile Express?

 • Ešte rýchlejší zber dát
 • Prepojenie na CASI online panel respondentov
 • Výstupy už do 5 hodín
 • Vhodné pre krátke, bleskové prieskumy
 • Respondenti odpovedajú na dotazník doručený do ich smartfónov

Kedy Mobile Express?

 • Kvôli projektom s extrémnymi nárokmi na čas sme pre vás vytvorili expresnú verziu samoobsluhy Instant Research
 • Kedykoľvek potrebujete získať výsledky na overenie svojich hypotéz alebo potvrdenie svojich rozhodnutí v minimálnom čase

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura