Skupina IPSOS

Skupina IPSOS

Skupina IPSOS

Ipsos je nezávislá spoločnosť, ktorá sa radí medzi popredné globálne prieskumné agentúry. Sme pyšní na svoju prácu, ktorú Ipsos pre svojich klientov robí už 40 rokov.


Spoločne z Ipsosu vytvárame jedinečnú spoločnosť, ktorá podporuje záujmy svojich klientov, zamestnancov a akcionárov.


Našou ambíciou je posunúť prieskum na pozíciu jedného z kľúčových zdrojov porozumenia modernej spoločnosti a ekonomiky.


Našim cieľom je, aby klientov naša práca tešila a boli na našu prácu rovnako hrdí, ako sme my.

Ipsos pôsobí v 87 krajinách sveta
na náš globálny web prejdite kliknutím na zoznam krajín 

Státy s Ipsos zastoupením

Proud to be IPSOS

 

Vďaka aktívnej akvizičnej činnosti od počiatku deväťdesiatych rokov, má v súčasnosti sieť Ipsos pobočky v 87 krajinách sveta.


Vďaka celosvetovému pôsobeniu máme široké zdroje a skúsenosti pre realizáciu integrovaných globálnych kvantitatívnych i kvalitatívnych prieskumných programov a zároveň pre využitie znalostí lokálneho trhu. Každá krajina a každá divízia je neoddeliteľnou súčasťou skupiny Ipsos, ktorá rešpektuje rovnaké hodnoty a pravidlá.

Pozrite sa, v ktorých krajinách Ipsos pôsobí tu.


Medzinárodné prieskumy pre vás vieme realizovať aj v ďalších krajinách, kde nie sú pobočky agentúry Ipsos.
Celkovo dnes pôsobíme vo viac než 100 krajinách sveta.

na globálny web prejdite  tu

16 000+ zamestnancov

70+ miliónov rozhovorov za rok

87 krajín so zastúpením lokálneho Ipsosu

5 000+ klientov po celom svete

3. najväčšia prieskumná agentúra

Vieme, že pri práci a v prieskumoch pre našich klientov neexistujú žiadne hranice. 


Najlepšie výsledky dosahujeme práve vďaka spolupráci a komunikácii rôznych krajín a rôznych špecializácií.


Delíme sa o globálne informácie, lokálne know-how a množstvo skúseností s konkrétnymi typmi projektov a klientov, čo nás radí medzi najlepších v našom odbore.

Prieskum bez hraníc

 

Spoločnosť Ipsos založil v roku 1975 v Paríži Didier Truchot, ekonóm, ku ktorému sa v roku 1982 pridal Co-President Jean-Marc Lech, filozof a sociológ.


Ich cieľom bolo premeniť prieskum založený na dopytovaní na jeden z hlavných spôsobov pochopenia súčasnej spoločnosti a vytvoriť z Ipsosu strategického partnera pre tých, ktorí chcú lepšie porozumieť svetu a hrať v ňom aktívnu úlohu.


Kombinácia výrazného organického rastu a akvizícií vytvorila zo spoločnosti Ipsos jednu z najväčších prieskumných organizácií na svete – v súčasnosti má Ipsos pobočky na 87 trhoch a pôsobí vo viac než 100 krajinách.

na globálny web prejdite tu

1975 založenie Ipsosu

1990 prvá akvizícia v Európe

1997 Ipsos v Amerike

1999 Ipsos na Parížskej burze

2007 Ipsos na Slovensku

2011 fúzia so Synovate

Vieme, že pri práci a v prieskumoch pre našich klientov neexistujú žiadne hranice. 


Najlepšie výsledky dosahujeme práve vďaka spolupráci a komunikácii rôznych krajín a rôznych špecializácií.


Delíme sa o globálne informácie, lokálne know-how a množstvo skúseností s konkrétnymi typmi projektov a klientov, čo nás radí medzi najlepších v našom odbore.

Začali sme už v roku 1975

 

Vieme, že pri práci a v prieskumoch pre našich klientov neexistujú žiadne hranice. 


Najlepšie výsledky dosahujeme práve vďaka spolupráci a komunikácii rôznych krajín a rôznych špecializácií.


Delíme sa o globálne informácie, lokálne know-how a množstvo skúseností s konkrétnymi typmi projektov a klientov, čo nás radí medzi najlepších v našom odbore.

Štruktúra Ipsosu je založená na rozdelení podľa špecializácií, ktoré zahŕňajú reklamu, marketing, riadenie vzťahov so zákazníkmi a zamestnancami, prieskum médií, obsahu a technológií a tiež prieskum verejnej mienky, sociálny prieskum a prieskumy korporátnej reputácie.


Tento prístup k deleniu štruktúry podľa špecializácií nám poskytuje jedinečnú príležitosť odlíšiť sa.


Každá divízia a každá krajina sa v rámci skupiny Ipsos správa podľa rovnakých hodnôt a zásad: sme jeden Ipsos. V súvislosti s tým sa snažíme pracovať naprieč jednotlivými divíziami a geografickými hranicami, v tímoch zameraných na našich globálnych klientov.

na globálny web prejdite tu

struktura ipsos

Sme jeden IPSOS!

 

Vieme, že pri práci a v prieskumoch pre našich klientov neexistujú žiadne hranice. 


Najlepšie výsledky dosahujeme práve vďaka spolupráci a komunikácii rôznych krajín a rôznych špecializácií.


Delíme sa o globálne informácie, lokálne know-how a množstvo skúseností s konkrétnymi typmi projektov a klientov, čo nás radí medzi najlepších v našom odbore.

Naše hodnoty nie sú len slová na papieri. Aktívne sa podľa nich snažíme žiť a aplikovať ich v praxi vo všetkom, čo robíme.

 

Čestnosť

Hájime svoju poctivosť, úprimnosť a lojálne vzťahy s klientmi aj kolegami.

Záväzok voči klientovi

Sme zaviazaní poskytovať našim klientom služby najvyššej kvality s cieľom uspokojiť ich nad rámec ich očakávaní.

Vodcovstvo

Usilujeme sa o dokonalosť vo všetkom, čo robíme a tým stanovujeme nové štandardy pre profesiu prieskumu.

Inovácie

Podporujeme inovácie, nové nápady a mobilizujeme naše odborné znalosti, schopnosti a intelektuálny záujem, aby sme dokázali poskytnúť relevantnú odpoveď na potreby našich klientov.

Sociálna zodpovednosť

Ipsos je signatárom dohody United Nations Global Compact. Jej hlavným cieľom je zladiť obchod so sociálnymi a environmentálnymi hodnotami. Ako spoločnosť sme sa zaviazali k dodržiavaniu desiatich zásad v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupcie.

Zodpovednosť

My všetci sme zodpovední – za našich klientov aj za svojich kolegov.

Partnerstvo

Spoločne prispievame k úspechu našich klientov a našej spoločnosti.

Hodnoty sa prelínajú celou našou prácou

 

Ipsos je nezávislá spoločnosť, ktorá sa radí medzi popredné globálne prieskumné agentúry. Sme pyšní na svoju prácu, ktorú Ipsos pre svojich klientov robí už 40 rokov.


Spoločne z Ipsosu vytvárame jedinečnú spoločnosť, ktorá podporuje záujmy svojich klientov, zamestnancov a akcionárov.


Našou ambíciou je posunúť prieskum na pozíciu jedného z kľúčových zdrojov porozumenia modernej spoločnosti a ekonomiky.


Našim cieľom je, aby klientov naša práca tešila a boli na našu prácu rovnako hrdí, ako sme my.

87 zemí s Ipsos zastoupením

pro více informací klikněte ZDE

Proud to be IPSOS

Ipsos je nezávislá spoločnosť, ktorá sa radí medzi popredné globálne prieskumné agentúry. Sme pyšní na svoju prácu, ktorú Ipsos pre svojich klientov robí už 40 rokov.


Spoločne z Ipsosu vytvárame jedinečnú spoločnosť, ktorá podporuje záujmy svojich klientov, zamestnancov a akcionárov.


Našou ambíciou je posunúť prieskum na pozíciu jedného z kľúčových zdrojov porozumenia modernej spoločnosti a ekonomiky.


Našim cieľom je, aby klientov naša práca tešila a boli na našu prácu rovnako hrdí, ako sme my.

Proud to be IPSOS

Tvorba webových stránek E-solutions.cz

IPSOS s.r.o - výzkumná agentura